Duyệt theo Năm xuất bản

Chuyển đến một điểm trong chỉ mục:
Hiển thị kết quả 1 đến 20 của 209  Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1981THE HOANG SA AND TRUONG SA ARCHIPELAGOES VIETNAMESE TERRITORIES-
1982Quyết định 193-HĐBTVăn phòng Quốc hội
1982Quyết định 194-HĐBTVăn phòng Quốc hội
1982Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển quốc tếLiên Hiệp Quốc
1988THE HOANG SA (PARACEL) AND TRUONG SA (SPRATLY) ARCHIPELAGOES AND INTERNATIONAL LAW-
1993Quyết định 400-TTGVăn phòng Quốc hội
1993Quyết định 400-TTgThủ tướng Chính phủ
1994Nghị định 13-CPChính phủ
1995Cuộc tranh chấp Việt - Trung về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường saLưu, Văn Lợi
1996Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi Ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển ĐôngM.Claget, Brice
1998Pháp lệnh 04/1998/PL-UBTVQH10Ủy ban Thường vụ Quốc hội
1998Nghị định 53/1998/NĐ-CPChính phủ
2002Quyết định 44 /2002/QĐ-UBỦy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
2002Quyết định 44/2002/QĐ-UBỦy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng
2003Luật 06/2003/QH11Quốc hội
2003Nghị định 161/2003/NĐ-CPChính phủ
2003Biển ĐôngLê, Đức Tố
2004Nghị định 140/2004/NĐ-CPChính phủ
2005Quyết định 92/2005/QĐ-BNVBộ Nội vụ
2006Lãnh đạo của chi bộ đảo ở Đảng bộ đoàn hải quân Trường SaTrần, Đại Nghĩa