Duyệt theo Nhan đề

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 111 đến 130 của 209 < Trang trước   Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2013Quan điểm của Việt Nam về chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường SaNguyễn, Thái Giang
2014Quá trình chiếm hữu và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa -Thực tế, không gián đoạn, hoà bình và minh bạchHồ, Sĩ Quý
2015Quá trình xác lập và khai thác chủ quyền của các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trên vùng biển Tây Nam Bộ ( Từ thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XIX)Nguyễn, Thế Trung
2009Quân vụ biên phòng chạnh niềm viễn xứNguyễn, Đăng Vũ
2013Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được thể hiện trong các bản đồ Việt Nam từ thế kỷ XVIINgô, Văn Minh
2009Quy chế pháp lý quốc tế chung về biển, đảo và những vấn đề cần áp dụng đối với Hoàng Sa, Trường SaNguyễn, Bá Diến
2011Quy định về quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển trong Công ước Luật biển 1982-
2008Quyết định 116/2008/QĐ-TTgThủ tướng Chính phủ
2014Quyết định 128/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
2010Quyết định 1503/QĐ-BTNMTBộ Tài nguyên và Môi trường
2013Quyết định 1642/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh Bình Định
2014Quyết định 1807/QĐ-UBNDỦy Ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa
2014Quyết định 1807/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
2009Quyết định 1818/QĐ-BGTVTBộ Giao thông Vận tải
1982Quyết định 193-HĐBTVăn phòng Quốc hội
2014Quyết định 1939/QĐ-TTgThủ tướng Chính phủ
1982Quyết định 194-HĐBTVăn phòng Quốc hội
2014Quyết định 2206/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
2013Quyết định 23/2013/QĐ-TTgThủ tướng Chính phủ
2013Quyết định 3006/QĐ-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh Thái Bình