Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/104
Nhan đề: Triều Nguyễn thực thi chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa trong suốt thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX
Tác giả: Ngô, Văn Minh
Từ khoá: Triều đình nhà Nguyễn
Chủ quyền
Hoàng Sa
Trường Sa
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Bài viết đưa ra các bằng chứng chứng minh trong suốt TK XIX đến nửa đầu TK XX triều Nguyễn đã thực thi chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/104
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.