Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/105
Nhan đề: Truyền thông dân số vùng biển: Còn nhiều rào cản
Từ khoá: Truyền thông dân số
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí Cộng sản
Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về những khó khăn trong việc truyền thông dân số tại các vùng biển.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/105
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Truyền thông dân số vùng biển tóm tắt.pdfTóm tắt94.81 kBAdobe PDFXem/Mở
Truyền thông dân số vùng biển.pdfĐầy đủ713 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.