Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/106
Nhan đề: Lập luận và chứng cớ của Trung Quốc để đòi chủ quyền biển Đông và quần đào Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là cực kỳ vô lý
Tác giả: Vũ, Minh Giang
Từ khoá: Chủ quyền biển Đông
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí Cộng sản
Tóm tắt: Phân tích các lập luận và chứng cớ của Trung quốc trong việc đòi chủ quyền biển Đông. Đồng thời, chỉ ra những điểm vô lý của nội dung này.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/106
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.