Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/107
Nhan đề: Mộc bản Triều Nguyễn - Khẳng định chủ quyền, thực thi chủ quyền của Việt Nam về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Tác giả: Trần, Đức Liêm
Từ khoá: Mộc bản Triều Nguyễn
Khẳng định chủ quyền Việt Nam về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Thực thi chủ quyền Việt Nam về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Mộc bản Triều Nguyễn là di sản văn hóa, lịch sử và khoa học vô giá của Việt Nam. Đó là nguồn tư liệu đồ sộ về nhiều công trình lịch sử, địa lý, văn học, pháp luật Việt Nam. Bài viết phân tích nội dung một số cuốn sách liên quan đến việc khẳng định, thực thi chủ quyền Việt nam về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/107
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.