Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/108
Nhan đề: Mỹ và chiến tranh thủy lôi ở Biển Đông
Tác giả: Trịnh, Thái Bằng
Từ khoá: Chiến tranh thuỷ lôi ở biển Đông
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Thuật lại diễn biến cuộc chiến tranh thuỷ lôi của Mỹ ở bờ biển Việt Nam. Đồng thời, phân tích hành động chiến đấu của hải quân Việt Nam trong cuộc chiến này.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/108
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Mỹ và chiến tranh thuỷ lôi ở biển Đông (bài 1).pdfĐầy đủ102.92 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Mỹ và chiến tranh thuỷ lôi ở biển Đông (bài 2).pdfĐầy đủ123.12 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.