Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/111
Nhan đề: Nhà nước Việt Nam thời chúa Nguyễn xác lập và thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Hồi
Từ khoá: Nhà nước Việt Nam thời chúa Nguyễn xác lập chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
Nhà nước Việt Nam thời chúa Nguyễn thực thi chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Dựa vào cứ liệu lịch sử thời chúa Nguyễn, khẳng định nhân dân Việt Nam không chỉ phát hiện ra mà còn thực thi chủ quyền của mình trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/111
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.