Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/113
Nhan đề: Niên biểu thế kỷ 20
Từ khoá: Niên biểu
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày các sự kiện lịch sử theo các mốc thời gian với nội dung liên quan đến vấn đề chủ quyền ở Trường Sa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/113
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Niên biểu thế kỷ 20.pdfĐầy đủ136.05 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Niên biểu thế kỷ 20.pdfTóm tắt72.99 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.