Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/114
Nhan đề: Phát triển kinh tế biển Việt Nam
Tác giả: VSU
Từ khoá: Kinh tế biển Việt Nam
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Phân tích tầm quan trọng của kinh tế biển đối với nước ta. Đồng thời, đề cập các chủ trương, giải pháp phát triển và quản lý, khai thác vùng biển quốc gia.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/114
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Phát triển kinh tế biển Việt Nam -Kỳ I.pdfĐầy đủ170.08 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Phát triển kinh tế biển Việt Nam - Kỳ II.pdfĐầy đủ253.06 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Phát triển kinh tế biển Việt Nam - Kỳ cuối.pdfĐầy đủ143.24 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Phát triển kinh tế biển Việt Nam.pdfTóm tắt196.74 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.