Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/115
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorHồ, Sĩ Quý-
dc.date.accessioned2015-07-03T01:31:47Z-
dc.date.available2015-07-03T01:31:47Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/115-
dc.description.abstractTrình bày các luận điểm liên quan đến quá trình chiếm hữu và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên cơ sở thực tế, không gián đoạn, hoà bình và minh bạch: 1. Ít nhất, từ thế kỷ XVII, Hoàng Sa không phải là lãnh thổ vô chủ (Terra Nullius). 2. Nước Pháp công nhận việc thực thi chủ quyền của các triều đại phong kiến Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và chịu trách nhiệm kế thừa. 3. Việt Nam “xác nhận chủ quyền đã có từ lâu đời trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa” trước cộng đồng quốc tế tại Sanfransico 1951. 4. Việc Trung Quốc sử dụng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa là trắng trợn vi phạm tuyên ngôn 1970 của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc.vi
dc.language.isoothervi
dc.publisherĐại học Văn hoá Hà Nộivi
dc.subjectQuá trình chiếm hữu chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Savi
dc.subjectQuá trình thực thi chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Savi
dc.titleQuá trình chiếm hữu và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa -Thực tế, không gián đoạn, hoà bình và minh bạchvi
dc.typeArticlevi
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.