Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/117
Nhan đề: Quy định về quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển trong Công ước Luật biển 1982
Từ khoá: Quy định về quyền chủ quyền của quốc gia ven biển trong Công ước Luật biển 1982
Quy định về quyền tài phán của quốc gia ven biển trong Công ước Luật biển 1982
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Phân tích về quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với từng hải phận: vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của các quốc gia ven biển theo Công ước Luật biển 1982.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/117
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.