Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/118
Nhan đề: Tầm nhìn xa về biển đảo của các vua triều Nguyễn
Tác giả: Nguyễn, Hữu Tâm
Từ khoá: Tầm nhìn về biển đảo của các vua triều Nguyễn
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Phân tích tầm nhìn chiến lược về biển đảo của các vua triều Nguyễn qua 4 bài: Bài 1: Triều Minh Mệnh quản lý vùng biển đảo Hoàng Sa, Bài 2: Vua Minh Mệnh với chính sách khai thác biền, Bài 3: vua Thiệu Trị xây dựng thủy quân, Bài 4: vua Tự Đức quan tâm xây dựng thủy quân.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/118
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.