Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/119
Nhan đề: Thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa của các triều đại Việt Nam
Từ khoá: Thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa của các triều đại Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Dựa trên những cứ liệu cụ thể: các thư tịch cổ Việt Nam, bộ sách lịch sử,... khẳng định chủ quyền lãnh thổ về biển đảo của Việt Nam từ các triều đại Lê, Nguyễn.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/119
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.