Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/120
Nhan đề: Tạp chí khoa học văn minh của Hoa Kỳ khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam
Từ khoá: Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Khẳng định bộ sưu tập bản đồ, tập bản đồ cổ Trung cộng là một trong những bằng chứng chứng minh các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa chưa bao giờ là một phần của Trung cộng, mà thuộc về Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/120
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.