Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/121
Nhan đề: Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi Ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông
Tác giả: M.Claget, Brice
Từ khoá: Yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc khu vực bãi ngầm
Năm xuất bản: 1996
Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia
Tóm tắt: Đề cập vấn đề Tòa án quốc tế và tòa án trọng tài quốc tế áp dụng luật pháp quốc tế về biển hiện nay như thế nào , khi hoạch định các ranh giới biển Đông đối với các tài nguyên ở đáy biển, trong lòng đất dưới đáy biển ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/121
Bộ sưu tập: Sách điện tửKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.