Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/123
Nhan đề: THE HOANG SA (PARACEL) AND TRUONG SA (SPRATLY) ARCHIPELAGOES AND INTERNATIONAL LAW
Từ khoá: Luật biển quốc tế với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
Năm xuất bản: 1988
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày việc áp dụng luật biển quốc tế đối với vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa ở Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/123
Bộ sưu tập: Sách điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
THE HOANG SA (PARACEL) AND TRUONG SA (SPRATLY) ARCHIPELAGOES AND INTERNATIONAL LAW.pdfĐầy đủ1.63 MBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.