Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/125
Nhan đề: The National Interest and The law of the Sea
Tác giả: G.Borgerson, Scott
Từ khoá: Luật biển
Quyền lợi quốc gia
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày kết hợp việc phân tích lịch sử, pháp lý và chiến lược của Hoa Kỳ trong việc triển khai lực lượng quân sự trên biển. Kết quả đạt được là thiết lập thành công quyền lực tập trung và chính sách đối ngoại hoàn hảo trong nhiều thế kỷ.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/125
Bộ sưu tập: Sách điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
The National Interest and The law of the Sea.pdfĐầy đủ4.6 MBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.