Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/126
Nhan đề: THE PARACEL ISLANDS AND U.S. INTERESTS AND APPROACHES IN THE SOUTH CHINA SEA
Tác giả: J.Bouchat, Clarence
Từ khoá: Quyền lợi ở quần đảo Hoàng Sa
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Nghiên cứu chiến lược xây dựng an ninh quốc gia và quyền lợi của Hoa Kỳ tại quần đảo Hoàng Sa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/126
Bộ sưu tập: Sách điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
THE PARACEL ISLANDS AND U.S. INTERESTS.pdfĐầy đủ9.45 MBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.