Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/127
Nhan đề: Tranh chấp biển Đông, luật pháp, địa chính trị và hợp tác quốc tế
Tác giả: Đặng, Đình Quý
Từ khoá: Tranh chấp biển Đông
Luật pháp, địa chính trị
Hợp tác quốc tế
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Nxb Thế giới
Tóm tắt: Khẳng định tầm quan trọng của biển Đông đói với thế giới và khu vực. Đồng thời, phân tích lợi ích của các bên trong, ngoài khu vực và những diễn biến gần đây, vấn đề tranh chấp biển Đông - những khía cạnh pháp lý quốc tế. Cuối cùng, trình bày phương án giải quyết tranh chấp, quản lý xung đột và các phương cách, biện pháp thúc đẩy hợp tác ở biển Đông.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/127
Bộ sưu tập: Sách điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Tranh chấp biển Đông, luật pháp, địa chính trị và hợp tác quốc tế.pdfĐầy đủ6.11 MBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.