Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/128
Nhan đề: The South China Sea: Cooperation for Regional Security and Development
Tác giả: Trần, Trương Thủy
Từ khoá: The South China
Changing internation environment
Cooperation in the south china
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Aim to find effective measures to minimize the adverse impact of the situation in order to maintain an environment of stability and peace , ensure freedom of navigation , protection environment and natural resources as well as search and rescue organization Fishermen at Sea.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/128
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
The South China Sea Cooperation for Regional Security and Development.pdfĐầy đủ2.69 MBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.