Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/129
Nhan đề: The South China Sea: Towards a region of peace, security and cooperation
Tác giả: Trần, Trương Thủy
Từ khoá: The south china sea
peace
Security
Cooperation
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Significance of the south china sea in a changing strategic landscape, functional cooperration in the south experiences and lessons.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/129
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
The South China Sea Towards a region of peace, seurity and cooperation.pdfĐầy đủ4.19 MBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.