Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/130
Nhan đề: Âm linh tự và mộ lính Hoàng Sa - di tích lịch sử - văn hoá đặc sắc của cư dân trên đảo Lý Sơn
Tác giả: Hạnh, Trịnh
Từ khoá: Di tích lịch sử - văn hoá
Âm Linh Tự
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí Di sản Văn hoá
Tóm tắt: Giới thiệu về di tích Âm Linh Tự - mộ lính Hoàng Sa. Đồng thời, phân tích giá trị nghi lễ và giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/130
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.