Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/131
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorVũ, Minh Giang-
dc.date.accessioned2015-07-04T14:27:18Z-
dc.date.available2015-07-04T14:27:18Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/131-
dc.description.abstractKhẳng định vai trò của biển đảo. Đồng thời, phân tích những giá trị văn hoá biển đảo Việt Nam và vấn đề bảo tồn, phát huy nó.vi
dc.language.isoothervi
dc.publisherTạp chí Di sản Văn hoávi
dc.subjectGiá trị văn hoá biển đảovi
dc.titleBảo tồn và phát huy giá trị văn hoá biển đảo Việt Nam thực trạng và một số vấn đề đặt ravi
dc.typeArticlevi
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.