Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/132
Nhan đề: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá biển đảo
Tác giả: Nguyễn, Thế Hùng
Nguyễn, Hữu Toàn
Từ khoá: Giá trị văn hoá biển đảo
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí Di sản Văn hoá
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về di sản văn hoá biển đảo Việt Nam. Đồng thời, phân tích nội dung vấn đề bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá biển đảo.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/132
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá biển đảo.pdfĐầy đủ175.83 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa biển đảo.pdfTóm tắt111.04 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.