Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/135
Nhan đề: Quy chế pháp lý quốc tế chung về biển, đảo và những vấn đề cần áp dụng đối với Hoàng Sa, Trường Sa
Tác giả: Nguyễn, Bá Diến
Từ khoá: Quy chế pháp lý quốc tế về biển, đảo
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
Tóm tắt: Trình bày định nghia và quy chế đảo theo các quy định pháp lý quốc tế. Đồng thời, phân tích địa vị pháp lý của đảo trong phân định các vùng biển và quy chế pháp lý, hiệu lực của hai vùng đảo Hoàng Sa, Trường Sa liên quan đến việc hoạch định không gian ở biển Đông.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/135
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.