Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/138
Nhan đề: Trường Sa ơi - không xa
Tác giả: Phan, Nguyên Hào
Từ khoá: Trường Sa
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Tóm tắt: Kể lại hành trình đến Trường Sa. Đồng thời, nói về đảo và những con người quả cảm và tưởng niệm những người đã ngã xuống nơi quần đảo Trường Sa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/138
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Trường Sa ơi, không xa.pdfĐầy đủ679.36 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Trường Sa ơi - không xa.pdfTóm tắt106.02 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.