Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/140
Nhan đề: Vấn đề Hoàng Sa trên một tuần báo Pháp
Từ khoá: Quần đảo Hoàng Sa
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Phân tích nội dung một bức thư cho Ngài Pasquier Quần đảo Hoàng Sa đối với an ninh của Đông Dương. Đồng thời, đề cập đến vấn đề Đông Dương với Hoàng Sa và vấn đề quần đảo Hoàng Sa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/140
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Vấn đề Hoàng Sa trên một tuần báo Pháp 1.pdfĐầy đủ121.77 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Vấn đề Hoàng Sa trên một tuần báo Pháp 2.pdfĐầy đủ527.03 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Vấn dề Hoàng Sa trên một tuần báo Pháp.pdfTóm tắt110.21 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.