Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/141
Nhan đề: Việc bảo vệ và thực hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay
Tác giả: Nguyễn, Văn Thanh
Từ khoá: Bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Thực hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Phân tích vấn đề bảo vệ và thực hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/141
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.