Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/144
Nhan đề: Vươn ra biển lớn, tư duy về phát triển kinh tế biển
Từ khoá: Kinh tế biển Việt Nam
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Phân tích tư duy phát triển kinh tế biển của các nhà Kinh tế học nổi tiếng trên thế giới. Đồng thời, đề cập đến vấn đề phát triển kinh tế biển ở Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/144
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Vươn ra biển lớn, tư duy về phát triển kinh tế biển.PDFĐầy đủ36.61 MBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Vươn ra biển lớn - tư duy về phát triển kinh tế biển.pdfTóm tắt97.1 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.