Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/145
Nhan đề: 40 năm Trung Quốc chiếm đoạt Hoàng Sa của Việt Nam
Từ khoá: Chủ quyền Hoàng Sa
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Petrotimes và GDVN
Tóm tắt: Phân tích tiến trình lịch sử khi Trung Quốc động binh ở Hoàng Sa, và Việt Nam chuẩn bị đối phó. Đồng thời, phân tích cuộc đấu cân não để giành lại các đảo bị chiếm và sự đổ máu của người Việt Nam để bảo vệ Hoàng Sa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/145
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.