Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/146
Nhan đề: " Đường lưỡi bò" phi lý và tham vọng bá chủ của Trung Quốc ở Biển Đông
Tác giả: Nhóm PV Biển Đông
Từ khoá: Đường lưỡi bò phi lý
Tham vọng bá chủ của Trung Quốc ở Biển Đông
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Phân tích tình hình biển Đông và tham vọng bá chủ của Trung Quốc. Đồng thời, phê phán sự phi lý của yêu sách " Đường lưỡi bò"
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/146
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.