Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/15
Nhan đề: Thủy quân nhà Nguyễn năm 1819 đi cắm cột mốc, dựng bia chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa
Tác giả: Nguyễn, Nhã
Từ khoá: Chủ quyền lãnh thổ
Hoàng Sa, trường Sa
Năm 1816
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Xây dựng Đảng
Tóm tắt: Tài liệu đề cập đến vấn đề chủ quyền của VIệt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Hoàng Sa cùng các hoạt động vãng thám, đo đạc thủy trình, cắm cột mốc, dựng bia chủ quyền... Đồng thời khẳng định từ thời nhà Nguyễn vấn đề khai thác biển Đông, kinh tế biển, bảo vệ Biển Đông đã được coi trọng đặt ra nhiệm vụ đối với quân đội sẵn sàng ứng chiến với kẻ xâm phạm.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/15
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.