Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/150
Nhan đề: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Việt Nam
Tác giả: Phạm, Thị Nhung
Từ khoá: Bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Tạp chí Xây dựng Đảng - Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam
Tóm tắt: Phân tích một số vấn đề nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Việt Nam bao gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo; ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế biển, đảo và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng ven biển, hải đảo; kết hợp chặt chẽ thúc đẩy nhanh quá trình dân sự hoá trên biển với xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trên biển vững mạnh, đủ khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở các huyện đảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/150
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Việt Nam.pdfĐầy đủ2.06 MBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.