Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/152
Nhan đề: Biển đảo Việt Nam và không gian sinh tồn của dân tộc
Từ khoá: Bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: National Geographic Soriety Wasington, D.C
Tóm tắt: Giới thiệu về biển đảo Việt Nam. Đồng thời, phân tích nội dung tăng cường sức mạnh phòng thủ trên biển để giữ vững chủ quyền quốc gia và khai thác nguồn lợi hải sản - mục tiêu chiến lược của đất nước.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/152
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Biển đảo Việt Nam và không gian sinh tồn của dân tộc.pdfĐầy đủ226.94 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.