Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/154
Nhan đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Từ khoá: Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt nam
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu và phân tích những quan điểm, đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề biển đảo Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/154
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam.pdfĐầy đủ205.49 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Chủ tích Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam.pdfTóm tắt87.92 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.