Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/155
Nhan đề: Biển, đại dương và chủ quyền biển đảo Việt Nam
Tác giả: Lê, Ngọc Cường
Lê, Văn Minh
Từ khoá: Chủ quyền biển đảo Việt Nam
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Khái quát chung về biển, đại dương trên thế giới và vai trò của nó đối với sự phát triên của nhân loại. Đồng thời, phân tích một số vấn đề biển, đảo Việt Nam bao gồm việc: khái lược về biển Đông, các đảo và quần đảo và vấn đề biển, đảo Việt Nam trong quá trình dựng nước, giữ nước.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/155
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Biển, đại dương và chủ quyền biển đảo Việt Nam - Chương I.pdfĐầy đủ207.06 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Biển, đại dương và chủ quyền biển đảo Việt Nam - Chương II.pdfĐầy đủ307.01 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.