Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/156
Nhan đề: Chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam
Tác giả: Đăng, Vũ
Từ khoá: Chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Phân tích các chứng cứ lịch sử chứng minh chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Đồng thời, nêu ra cơ sở pháp lý về chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/156
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.