Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/158
Nhan đề: Các đội “ngư binh” - Hình thức độc đáo thực thi chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX
Tác giả: Ngô, Quang Chính
Từ khoá: Thực thi chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Phân tích nhiệm vụ thực thi chủ quyền Việt Nam trên biển Đông của đội Hoàng Sa: thu lượm hàng hoá, sản vật quý của các con tàu bị đắm. Đồng thời, khái quát ý nghĩa của vấn đề này.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/158
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.