Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/159
Nhan đề: Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
Tác giả: Nhóm PV Biển Đông
Từ khoá: Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Tóm tắt: Giới thiệu các bằng chứng mang tính lịch sử, công ước luật biển tạo cơ sở pháp lý khẳng định, đánh dấu chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa thuộc địa phận Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/159
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.