Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/165
Nhan đề: Củng cố chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa( giai đoạn 1802 - 1884) thời nhà Nguyễn
Tác giả: Tạ, Quang
Từ khoá: Củng cố chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa thời nhà Nguyễn
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu các hoạt động trên biển ở thời kỳ nhà Nguyễn. Đồng thời, đưa ra chứng cứ xác định địa phận của Trung Quốc.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/165
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.