Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/168
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorĐinh, Xuân Lý-
dc.date.accessioned2015-07-06T09:43:18Z-
dc.date.available2015-07-06T09:43:18Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/168-
dc.description.abstractGiới thiệu về quan điểm đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại . Đồng thời, đưa ra những giải pháp nhằm tranh thủ sự ủng hộ từ phía quốc tế trong vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.vi
dc.language.isoothervi
dc.publisherĐại học Văn hóa Hà Nội-
dc.subjectĐấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minhvi
dc.titleĐấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minhvi
dc.typeThesisvi
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.