Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/17
Nhan đề: Về lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi
Từ khoá: Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Tạp chí di sản văn hóa
Tóm tắt: Trình bày về lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Đồng thời, phân tích vai trò của nó đối với người dân Việt Nam về lịch sử, văn hóa tâm linh, văn hóa truyền thống, góp phần phát triển kinh tế đảo và là minh chứng khẳng định chủ quyền lãnh thổ.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/17
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Về lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi tóm tắt.pdfTóm tắt96.2 kBAdobe PDFXem/Mở
Về lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.pdfĐầy đủ883.09 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.