Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/171
Nhan đề: Đi tìm dấu tích Đội hùng binh Hoàng Sa
Tác giả: BDN
Từ khoá: Đi tìm dấu tích Đội hùng binh Trường Sa
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Kể lại câu chuyện dựa vào tấm bản đồ tìm kiếm dấu tích của Đội hùng binh Trường Sa- những con người thực thi việc xác lập chủ quyền với các đảo thuộc vùng biển Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/171
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Đi tìm dấu tích Đội hùng binh Hoàng Sa (Phần 1).pdfĐầy đủ171.79 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Đi tìm dấu tích Đội hùng binh Hoàng Sa (phần 2).pdfĐầy đủ190.73 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Đi tìm dấu tích đội hùng binh Hoàng Sa.pdfTóm tắt91.28 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.