Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/172
Nhan đề: Hải đội Hoàng Sa thực thi chủ quyền
Từ khoá: Hải đội Hoàng Sa thực thi chủ quyền
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu Hải đội Hoàng Sa và lễ khao lề thế lính Hoàng Sa thời nhà Nguyễn.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/172
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Hải đội Hoàng Sa thực thi chủ quyền.pdfĐầy đủ276.79 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Hải đội Hoàng Sa thực thi chủ quyền.pdfTóm tắt95.2 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.