Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/174
Nhan đề: Chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
Tác giả: Nhóm PV Biển Đông
Từ khoá: Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Căn cứ vào diễn trình lịch sử phân tích nội dung chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam qua các giai đoạn 1945 -1954, 1954-1975, 1975-1991 và sau 1991.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/174
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.