Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/175
Nhan đề: Hồ sơ đèn biển chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa
Tác giả: BDN
Từ khoá: Hồ sơ đèn biển chứng minh chủ quyền của Việt Nam
Hải đăng
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu những ngọn hải đăng đánh dấu chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/175
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.