Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/178
Nhan đề: Hoàng Sa trong những đổi chác của KIssinger
Từ khoá: Hoàng Sa trong những đổi chác với Kissinger
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Thuật lại chính sách của Kissinger đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh Mỹ - Nhật .
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/178
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Hoàng Sa trong những đổi chác của Kissinger.pdfĐầy đủ122.58 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Hoàng Sa trong những đổi chác của Kissinger.pdfTóm tắt86.79 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.