Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/181
Nhan đề: Hoàng Sa, Trường Sa thời Tây Sơn(1786-1802)
Tác giả: Văn, Doanh
Từ khoá: Hoàng Sa, Trường Sa thời kỳ Tây sơn
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về Hoàng Sa , Trường Sa trong suốt thời đại Tây Sơn.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/181
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Hoàng Sa, Trường Sa thời Tây Sơn (1786 - 1802).pdfĐầy đủ490.2 kBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Hoàng Sa Trường Sa thời Tây Sơn.pdfTóm tắt88.93 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.