Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/185
Nhan đề: Lê Quý Đôn với sử liệu quý giá viết về Hoàng Sa và Trường Sa
Tác giả: Ngô, Quang Chính
Từ khoá: Lê Quý Đôn với sử liệu quý giá viết về Hoàng Sa và Trường Sa
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu tác phẩm Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn với nội dung đề cập đến : vị trí địa ký, điều kiện tự nhiên... Đồng thời, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/185
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Lê Quý Đôn với sử liệu quý viết về Hoàng Sa và Trường Sa.pdfĐầy đủ1.17 MBAdobe PDFXem/Mở     Request a copy
Tóm tắt Lê Quý Đôn với sử liệu quý về Hoàng Sa.pdfTóm tắt92.73 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.